Αρθροσκοπηση Γονατος

Οι πιο συχνές παθήσεις του γόνατος που αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά είναι: η ρήξη μηνίσκων, το σύνδρομο υμενικής πτυχής, τα ελεύθερα σώματα της άρθρωσης, η οστεοχόνδρινη βλάβη και η ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου.
Η ρήξη του μηνίσκου είναι μακρά η συνηθέστερη αιτία αρθροσκόπησης του γόνατος. Ο έσω και ο έξω μηνίσκος του γόνατος είναι δυνατόν να σπάσουν είτε από τραυματικά είτε από εκφυλιστικά αίτια. Ο σπασμένος μηνίσκος προκαλεί πόνο και έντονα ενοχλήματα στον ασθενή καθώς και επεισόδια εμπλοκής του γόνατος. Τον αποτρέπει από αθλητικές δραστηριότητε και εργασία που προυποθέτει κάμψη του γόνατος.
Η αρθροσκοπική αντιμετώπιση περιλαμβάνει είτε την αφαίρεση και καθαρισμό του σπασμένου τμήματος του μηνίσκου είτε την συρραφή αυτού εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται διανυκτέρευση στην κλινική και ο ασθενής εξέρχεται με πατερίτσες και χρήση απλών παυσίπονων φαρμάκων. Άμεσα μετεγχειρητικά ο ασθενής δύναται να αρχίσει ασκήσεις φυσικοθεραπείας πράγμα που επιτρέπει την γρήγορη επαναφορά στις καθημερινές και αθλητικές του δραστηριότητες.

 

Αρθροσκοπικά έχουμε την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πλέον ένα μεγάλο εύρος ενδαρθρικών παθήσεων:

 

  • Αφαίρεση ελευθέρων σωμάτων μέσα από την άρθρωση
  • Αφαίρεση ή επανακαθήλωση οστεοχόνδρινων τεμαχίων
  • Τεχνική μικροκαταγμάτων (microfractures) σε οστεοχόνδρινες βλάβες
  • Tεχνική αντικατάστασης χόνδρινων ελλειμμάτων με οστεοχόνδρινο τεμάχιο του ίδιου του ασθενούς από δότρια περιοχή (mosaicplasty – OATS)
  • Αφαίρεση φλεγμονώδους υμένα (υμενεκτομή)
  • Aρθροσκοπικά υποβοηθούμενη ανάταξη ενδαρθρικών καταγμάτων της περιοχής

Design & Development by Health Marketing - Υπηρεσίες Iατρικού Marketing