Αρθροσκοπηση ποδοκνημικης

Η αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής είναι μια αναίμακτη, ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική τεχνική, όπου μέσω 2 πολύ μικρών οπών στο δέρμα εισάγονται στην άρθρωση το αρθροσκόπιο και ειδικά εργαλεία, μέσω των οποίων πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις, για τις οποίες παλαιότερα χρειάζονταν τομές 10 και 15 εκατοστών. Λόγω όμως των παρακείμενων νεύρων, αγγείων και τενόντων στην περιοχή, απαιτείται εμπειρία και γνώση από τον Ορθοπαιδικό χειρουργό στην εκτέλεση της αρθροσκόπησης της ποδοκνημικής άρθρωσης.
Το πλεονέκτημα των αρθροσκοπικών τεχνικών είναι το μικρό χειρουργκό τραύμα που οδηγεί τον ασθενή σε ταχύτερη αποθεραπεία και γρηγορότερη επάνοδο στις επαγγελματικές και αθλητικές δραστηριότητες του.

 

Αρθροσκοπικά έχουμε την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πλέον ένα μεγάλο εύρος ενδαρθρικών παθήσεων:

 

  • Αφαίρεση ελευθέρων σωμάτων μέσα από την άρθρωση
  • Αφαίρεση ή επανακαθήλωση οστεοχόνδρινων τεμαχίων
  • Τεχνική μικροκαταγμάτων (microfractures) σε οστεοχόνδρινες βλάβες
  • Tεχνική αντικατάστασης χόνδρινων ελλειμμάτων με οστεοχόνδρινο τεμάχιο του ίδιου του ασθενούς από δότρια περιοχή (mosaicplasty – OATS)
  • Αφαίρεση φλεγμονώδους υμένα (υμενεκτομή)
  • Αφαίρεση οστεοφύτων που προκαλούν σύνδρομα πρόσκρουσης (αστράγαλος του ποδοσφαιριστή, αστράγαλος του χορευτή μπαλέτου, σύνδρομο os trigonum)
  • Aρθροσκοπικά υποβοηθούμενη ανάταξη ενδαρθρικών καταγμάτων της περιοχής

Design & Development by Health Marketing - Υπηρεσίες Iατρικού Marketing