Βλαισο Μεγαλο Δακτυλο

Η παραμόρφωση του βλαισού μεγάλου Δακτύλου (Κότσι) είναι η πιο συχνή παραμόρφωση του μυοσκελετικού συστήματος. Χαρακτηρίζεται αρχικά από την δημιουργία κάλλου και διόγκωσης στην έσω επιφάνεια του μεγάλου δακτύλου, και προοδευτική απόκλιση του μεγάλου δακτύλου προς τα έξω. Σε βαρύτερες περιπτώσεις το μεγάλο δάκτυλο εφιππεύει στο δεύτερο ή παρεκτοπίζει τα μικρά δάκτυλα προς τα έξω, και δημιουργούνται κάλλοι κάτω από τις κεφαλές του 2ου και 3ου μεταταρσίου.

Η παραμόρφωση αυτή έχει κατά κανόνα κληρονομική προδιάθεση αφού υπάρχει οικογενειακό ιστορικό στο 60% των περιπτώσεων. Τα ψηλοτάκουνα παπούτσια δεν δημιουργούν αλλά επιδεινώνουν την κατάσταση. Η παθογένεια της πάθησης οφείλεται κυρίως στην μεγάλη απόκλιση του 1ου μεταταρσίου οστού προς τα έσω – ραιβό 1ο μετατάρσιο γεγονός που αναγκάζει το μεγάλο δάκτυλο να αποκλίνει προς τα έξω. Επιπρόσθετα υπάρχει διαπλάτυνση του προσθίου ποδιού (splaying of the fore-foot).

Ο λόγος που οδηγεί τους ασθενείς στον ορθοπαιδικό είναι η παραμόρφωση του δακτύλου και του προσθίου ποδιού (κοσμητικοί λόγοι), ο πόνος στο κότσι και η δυσκολία στην ανεύρεση κατάλληλου υποδήματος, ή/και η συνοδός μεταταρσαλγία (πόνος και δημιουργία κάλων στις κεφαλές των μεταταρσίων οστών στη πελματιαία επιφάνεια του ποδιού).
Η θεραπεία στα αρχικά στάδια επικεντρώνεται στην αποφυγή στενών, μυτερών και ψηλοτάκουνων παπουτσιών που να πιέζουν το μεγάλο δάκτυλο προς τα έξω, καθώς και στην χρήση δακτυλίων σιλικόνης για αποφυγή πίεσης του παπουτσιού επί του κάλλου. Γενικά όμως η θεραπεία κατά βάση είναι χειρουργική. Η επέμβαση χωρίζεται σε τρία στάδια: Αφαίρεση του κάλλου ή εξόστωσης, χαλάρωση των έξω θυλακικών στοιχείων για να επιτρέψουν την διόρθωση της θέσης του μεγάλου δακτύλου και την οστεοτομία του 1ου μεταταρσίου. Ανάλογα της γωνίας απόκλισης της 1ης διαμετατάρσιας γωνίας, διενεργείται οστεοτομία είτε στο περιφερικό άκρο, είτε στο κεντρικό άκρο , είτε ακόμα στη διάφυση του 1ου μεταταρσίου οστού. Η συγκράτηση γίνεται συνήθως με μικρές βίδες που δεν χρειάζονται να αφαιρεθούν αργότερα.

Η βάδιση αρχίζει άμεσα με ειδικά παπούτσια αποφόρτισης προσθίου ποδός για περίπου 6 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά καλά και η πιθανότητα επαναδημιουργία της παραμόρφωσης ελάχιστη αν εφαρμοστούν οι γενικές αρχές θεραπεία της πάθησης.

Design & Development by Health Marketing - Υπηρεσίες Iατρικού Marketing