Νευρωμα Morton

Το νεύρωμα Morton είναι μια καλοήθης διόγκωση του πελματιαίου νεύρου στο πόδι αμέσως πριν από τον διχασμό του στα έσω και έξω δακτυλικά νεύρα. Εμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες στο πελματιαίο νεύρο μεταξύ 3ου-4ου μεταταρσίου, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και στα υπόλοιπα νεύρα. Το νεύρο συνθλίβεται μεταξύ των κεφαλών των δύο παρακείμενων μεταταρσίων με αποτέλεσμα την διόγκωση και την υπερτροφία του.

Προκαλεί τοπικό πόνο με έντονο αίσθημα καύσου που επιδεινώνεται όταν φοράμε κλειστά παπούτσια και περπατάμε και υποχωρεί κατά την ανάπαυση. Σταδιακά υπάρχει ελάττωση της αισθητικότητας ανάμεσα στα δύο δάκτυλα.

Η αρχική θεραπεία περιλαμβάνει διήθηση της περιοχής με κορτιζόνη και τοπικό αναισθητικό και αποφυγή στενών παπουτσιών και ψηλών τακουνιών. Λόγω υψηλού ποσοστού μη ανταπόκρισης στην συντηρητική θεραπεία η χειρουργική εκτομή του νευρώματος είναι η μέθοδος εκλογής.

Design & Development by Health Marketing - Υπηρεσίες Iατρικού Marketing