Πλατυποδια Παιδιων

Πλατυποδία ονομάζουμε την εξάλειψη του ύψους της ποδικής καμάρας με συνέπεια το έσω χείλος του άκρου ποδός να βρίσκεται κατά την ορθια θέση σχεδόν σε πλήρη επαφή με το έδαφος. Είναι η συχνότερη αιτία ανησυχίας των γονιών και προσέλευσης τους στο ορθοπαιδικό ιατρείο. Πλατυποδία εμφανίζουν πάρα πολλά παιδιά και περίπου το 20% των ενηλίκων.

Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: την εύκαμπτη και την δύσκαμπτη πλατυποδία.

Εύκαμπτη πλατυποδία

Οι σύνδεσμοι του ποδιού στα παιδιά είναι χαλαροί με αποτέλεσμα όταν ένα παιδί ορθοστατεί η ποδική καμάρα του συχνά εξαλείφεται. Όταν το παιδί σηκώνει το πόδι του από το έδαφος ή όταν στέκεται στις μύτες των ποδιών η ποδική καμάρα επανεμφανίζεται. Η κατάσταση αυτή καλείται εύκαμπτη πλατυποδία (flexible flatfoot) και αφορά και τα δύο πόδια.
Οι γονείς και το περιβάλλον ανησυχούν θεωρώντας ότι η απουσία ποδικής καμάρας ή η χαμηλή ποδική καμάρα μπορεί να προκαλέσει μόνιμη παραμόρφωση και λειτουργική ανικανότητα. Η εύκαμπτη πλατυποδία είναι ανώδυνη και δεν επηρεάζει τη βάδιση ή τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. Στα περισσότερα παιδιά η ποδική καμάρα αναπτύσσεται καθώς το παιδί μεγαλώνει.

Τα φυσιολογικά μωρά γεννιούνται με πολύ χαμηλή ποδική καμάρα η οποία αναπτύσσεται σταδιακά. Στα παιδιά με εύκαμπτη πλατυποδία η ποδική καμάρα αρχίζει να αναπτύσσεται μετά την ηλικία των 3 ετών, και στα περισσότερα η ανάπτυξή της έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 6ο-9ο έτος. Σε μερικά παιδιά δεν αναπτύσσεται ποτέ, με αποτελεσμα εύκαμπτη πλατυποδία να έχουν περίπου το 20% – 25% των ενηλίκων. Αν και η εύκαμπτη πλατυποδία είναι συνήθως ανώδυνη ορισμένα παιδιά αναφέρουν πόνο ή κούραση που σχετίζεται με τη δραστηριότητα ή νυχτερινό πόνο.
Η εύκαμπτη πλατυποδία δεν χρειάζεται θεραπεία εκτός αν το παιδί αναφέρει πόνο και αίσθημα κόπωσης που γίνεται αιτία να τροποποιεί τη δραστηριότητα του ή όταν υπάρχουν τύλοι στα πέλματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η θεραπεία είναι συντηρητική και συνίσταται σε: 1. Διατατικές ασκήσεις του αχιλλείου τένοντα και του πέλματος. 2. Περπάτημα χωρίς υποδήματα στο σπίτι και στην άμμο στην παραλία. 3. Ειδικά παπούτσια ή πέλματα πλατυποδίας κατασκευασμένα μετά από πελματογράφημα. Εδώ να επισημάνουμε ότι η χρήση των πελμάτων ή των ανατομικών παπουτσιών δεν επηρεάζει τη φυσική εξέλιξη της πλατυποδίας – δεν την θεραπεύει. Βοηθάει μόνο στην ανακούφιση των παιδιών κατά την βάδιση ή το τρέξιμο και ξεκουράζει τα πόδια.

Δύσκαμπτη πλατυποδία

Η δύσκαμπτη πλατυποδία είναι σπανιότερη και προκαλεί πόνο και περιορισμό δραστηριοτήτων στο 25% περίπου των πασχόντων. Η συχνότερη αιτία δύσκαμπτης επώδυνης πλατυποδίας είναι η συνοστέωση των οστών του ταρσού και σπανιότερα ο κάθετος αστράγαλος. Επειδή τα αίτια είναι οι ανατομικές διαταραχές του σκελετού, στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται χειρουργική διόρθωση της πλατυποδίας.

Design & Development by Health Marketing - Υπηρεσίες Iατρικού Marketing