Ασταθεια Ποδοκνημικης

Η χρόνια αστάθεια της ποδοκνημικής εκδηλώνεται ως αίσθημα χαλαρότητας ή και ανησυχίας για την σταθερότητα της άρθρωσης κατά την βάδιση ή το τρέξιμο και χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα –υποτροπιάζοντα- διαστρέμματα.
Συνηθέστερα είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης του ασθενούς με το πρόγραμμα αποθεραπείας μετά από ένα βαρύ διάστρεμμα στο παρελθόν. Επίσης μπορεί να οφείλεται σε συνδεσμική χαλαρότητα, ανισοσκελία ή και ιδιαιτερότητες της μορφολογίας του άκρου ποδός. Η θεραπεία είναι χειρουργική και συνιστάται στην επιδιόρθωση- ανασύσταση (reconstruction) του έξω πλαγίου συνδέσμου της ποδοκνημικής με επέμβαση μκρής παρεμβατικότητας (Brostrum technique).

Design & Development by Health Marketing - Υπηρεσίες Iατρικού Marketing