Συνδρομα Προστριβης Αστραγαλων

Πρόσθια προστριβή (αστράγαλος ποδοσφαιριστή): Εμφανίζεται συνήθως σε αθλητές (π.χ ποδοσφαιριστές) και χαρακτηρίζεται από την παρουσία οστεοφύτων στην πρόσθια επιφάνεια του αστραγάλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προκληση έντονου πόνου κατά την ραχιαία έκταση του ποδιού και περιορισμό της κινητικότητας της άρθρωσης.

Οπίσθια προστριβή (σύνδρομο os trigonum, αστράγαλος χορεύτριας μπαλέτου): Στην οπίσθια επιφάνεια του αστραγάλου, στο 15-25% του πληθυσμού, υπάρχει το τρίγωνο οστάριο. Σε αθλητές ή σε χορευτές μπαλέτου, η έντονη πελματιαία κάμψη του άκρου ποδός, οδηγεί σε σύνθλιψη του οσταρίου μεταξύ της πτέρνας και της κνήμης, με αποτέλεσμα οξύ πόνο και περιορισμό της κινητικότητας.

Τα σύνδρομα προστριβής αντιμετωπίζονται επιτυχώς αρθροσκοπικά με αφαίρεση των προσθίων οστεοφύτων ή του τρίγωνου οσταρίου. Το πλεονέκτημα είναι η άμεση αποθεραπεία του ασθενού με βελτίωση της κινητικότητας της άρθρωσης και εξάλλειψη του πόνου. Η επάνοδο των αθλητών στις δραστηριότητες τους και στις προπονήσεις γινεται μέσα σε 2-3 εβδομάδες.

Design & Development by Health Marketing - Υπηρεσίες Iατρικού Marketing